Kategoria Mezoterapia mikroigłowa

Mezoterapia mikroigłowa

Polega na mikronakłuwaniu skóry. Poprzez mechaniczne kontrolowane uszkodzenie skóry, wykorzystane zostają dwa czynniki, oddziaływujące na obszar poddany zabiegowi. Jest to czynnik fizyczny jakim jest nakłucie oraz farmakologiczny, czyli wprowadzenie substancji czynnej w miejscu uszkodzenia. Dzięki temu wprowadzone substancje wywierają działanie…

The Best Fluffy Pancakes recipe you will fall in love with. Full of tips and tricks to help you make the best pancakes.